O psychoterapii


Psychoterapia w ujęciu słownikowym jest zbiorem technik leczących lub wspomagających leczenie schorzeń natury psychologicznej. W odróżnieniu od leczenia w innych dziedzinach, skupia się ona na rozmowie i kontakcie międzyludzkim.

Psychoterapia jest pomocną dłonią dla wszystkich, którzy tej pomocy szukają. Z biegiem czasu poszerza nasze horyzonty oraz perspektywy. Pomaga przezwyciężyć nasze słabości, które zaburzają nam funkcjonowanie w życiu codziennym. Psychoterapeuta pomaga nam dostrzec istotę problemu, a także jego otoczkę w sposób inny, niż udało nam się go widzieć wcześniej. Pomoc w zmianie niekorzystnych zachowań i wypracowanie technik radzenia sobie z nimi, daje możliwość odkrycia i głębszego doświadczenia siebie i otoczenia, co przede wszystkim polepszenia jakości życia.

Zadaniem psychoterapeuty jest „prowadzenie” terapii, nie podawanie gotowych rozwiązań. Warto być świadomym, iż psychoterapeuta nie sugeruje, więc rozczarowanym będzie ten, kto przyjdzie „po poradę”. Poprzez takie podejście osoba, która chodzi na psychoterapię dostrzega, że jest w stanie za pomocą dobrze prowadzonej rozmowy, znaleźć w sobie odpowiedź na dręczące pytania. Nauczyć się również odpowiedzialności za siebie samego, dostrzec własną wartość i lepiej funkcjonować w środowisku. W zależności od istoty problemu zmiany dokonują się w różnych obszarach funkcjonowania.

Gabinet psychoterapeutyczny jest miejscem bezpiecznym, gdzie budujemy relację, która może pomóc nam odmienić nasze życie.

Psychoterapeuci pracują posługując się różnymi technikami, warto zapoznać się z nimi wcześniej przed pójściem na terapię, aby wiedzieć czego można się spodziewać. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Nurty psychoterapeutyczne