Humanistyczny

Psychoterapia humanistyczna

Założeniami psychoterapii humanistycznej jest myśl, że człowiek jest z natury dobry, ale posiada specyficzne właściwości, a jego głównym problemem jest zmaganie się z poszukiwaniem własnej tożsamości. Przyczyną zaburzeń psychicznych według psychologów humanistycznych mogą wypływać z niedogodnych warunków rodzinnych, powstałych na wskutek konfliktu między „Ja realnym” a „Ja idealnym”.
Przebieg: Psychoterapia ta koncentruje się na całościowym podejściu do człowieka w momencie jego badania, nie zwracając szczególnej uwagi na jego przeszłość.
Cel: Psychoterapia humanistyczna ma pomóc pacjentowi być otwartym na nowe doświadczenia i umieć przystosować się do nich. Udział w niej pomoże odblokować osobiste pragnienia pacjenta oraz rozbudzić chęć ich realizacji.
Kim jest terapeuta: Terapeuta jest przede wszystkim pomocnikiem pacjenta, wspiera go w rozumieniu i akceptacji siebie.
Zastosowanie: Psychoterapia humanistyczna najczęściej stosowana jest w pomocy poprawy relacji międzyludzkich takich tak poradnictwo rodzinne i małżeńskie.