Gestalt

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia gestalt jest to system terapeutyczny, który opiera się na wzmacnianiu potencjału i dojrzałości człowieka, zwiększeniu jego możliwości poprzez proces wewnetrznej integracji, którą można osiągnąć przez wzmacnianie jego autentycznych pragnień i potrzeb, a także odkrywaniu niezgłębionych obszarów siebie. Psychoterapia Gestalt kładzie nacisk na indywidualność i swoistość każdego człowieka.
Przebieg: Metoda ta oparta jest na dialogu egzystencjalnym, której głównymi założeniami jest między innymi doświadczanie TU i TERAZ w kwestii bezpośredniego doświadczania siebie i otoczenia.
Cel: Celem jest osiągnięcie wewnętrznej spójności i stałości oraz świadomości siebie. Uczenie się rozróżniania tego, co ważne i wartościowe od tego, co nieważne i szkodliwe. Akcentowania odpowiedzialności i znajdowania oparcia w sobie samym, rozszerzanie świadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć, myśli, działań, czy doznań cielesnych.
Zastosowanie: Ta forma psychoterapii stosowana jest w terapii indywidualnej oraz grupowej, zalecana jest osobom chcącym lepiej poznać siebie.